ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΕΠΙ-ΣΚΕΨΕΙΣ:

20 Φεβρουαρίου 2008

Περί τού συνταγματικού ονόματος τών Σκο(ρ)πίων

Πότε απέκτησαν "σύνταγμα" τά Σκόρπια ;; Πρίν από μία περίπου δεκαετία, ή έστω δεκαπενταετία. Αυθαιρέτως επέλεξαν ως όνομα αυτό πού τούς επέβαλε ο Τίτο καί ο Στάλιν στίς αρχές τής δεκαετίας τού 1940. Αυτό πού οι Σκορπιανοί προβάλλουν τήν τελευταία δεκαετία (δεκαπενταετία) ως "συνταγματικό" των όνομα, τό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, είναι αναπόσπαστο κομμάτι τού Ελληνισμού επί 2.500 έτη καί πλέον. Υπάρχουν πολλές, καί ΜΟΝΟΝ υπέρ τής Ελληνικής θέσεως, αδειάσειστες Ιστορικώς τεκμηριωμένες αποδείξεις περί αυτού.
Όπως πολύ εύκολα καί απερίσκετα τό έβαλαν στό "σύνταγμά" των, έτσι εύκολα καί μέ περίσκεψι (αυτήν τήν φορά) άς τό αφαιρέσουν! Δέν είναι εις θέσιν νά διεκδικούν ότι δέν τούς ανήκει! Αλλά ακόμη καί είχαν τήν δύναμι νά τό πράξουν, καί τότε δέν θά τό δεχόμεθα.

Εάν αύριο αποσπασθή ένα κομμάτι, λόγου χάριν, από τήν Βουλγαρία καί αποφασίση νά επιλέξη ως "συνταγματικό" του τό "ΘΡΑΚΗ", επίσης Ιστορικώς κατεχωρημένο ως Ελληνικό, εμείς θά τό δεχθούμε;

Εάν κάποτε ενταχθούν στήν Ε.Ε. (μάλλον περί τό 2050) τότε θά αναγκασθούν νά αλλάξουν "σύνταγμα". Ας τό αλλάξουν από σήμερα, γιά νά ... είναι εναρμονισμένοι από τώρα !

Οι Σκορπιανοί δέν μπορούν νά τά "βρούν" μέ τούς Αλβανούς (35-40% τού πληθυσμού των), διαφωνούν μέ τούς Σέρβους (10-15%), μέ τούς Βουλγάρους (10-15%), καί θά τούς ικανοποιήσωμε εμείς τόν παραλογισμό καί τήν διαστροφή των; ;;;; Σκοπίμως δέν αναφέρομε στόν εμφανέστατο εθνικισμό, αλυτρωτισμό, επεκτετατισμό (!) τών Σκορπιων !

Οι Αλβανοί ΔΕΝ είναι καί ΔΕΝ επιθυμούν νά αποκαλούνται Μακεδόνες, οι Σέρβοι τό ίδιο, οι Βούλγαροι επίσης. Στούς Έλληνες (που ζούν επί αιώνες στά Σκόρπια) έχουν απηγορεύσει κάθε δυνατότητα εκφράσεως τής Ελληνικότητός των. Πολλές δεκάδες χιλιάδες Σκορπιανοί έχουν λάβει Βουλγαρική υπηκοότητα (μεταξύ αυτών καί ο πρώην πρωθυπουργός των)!
Καί εμείς θά τούς χαρίσωμε κάτι ΠΟΛΥΤΙΜΟ γιά μάς, τό οποίον ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ, επειδή απλώς μέ θράσος καί αλαζονεία απύθμενη διασκεδάζουν τήν Ιστορική των ένδεια καί πολιτισμική των απουσία!

Φθάσαμε σέ θέσι νά εκβιάζεται ένα κράτος μέλος τής Ε.Ε., τό ισχυρότερο στήν περιοχή, νά εκβιάζεται από ανίσχυρους άρπαγες γείτονες. Τούς ενισχύομε οικονομικώς καί στρατιωτικώς (η Ελλάς τούς "ξελάσπωσε" στό αντάρτικο μέ τούς Αλβανούς !) καί μάς ευχαριστούν μέ παράλογες καί ατεκμηρίωτες διεκδικήσεις!

Μήπως ήλθε η ώρα νά διεκδικήσωμε ως κράτος τήν τήρησιν τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιά τούς πολυαρίθμους Έλληνες τών Σκορπίων, οι οποίοι είναι περισσότεροι από 200.000 (διακόσιες χιλιάδες);;; (http://northmacedonians.blogspot.com/ www.northmacedonians.com)
Μήπως πρέπει νά διεκδικήσωμε γιά τήν Βόρειο Ήπειρο η οποία "χειμάζει" επί έναν αιώνα υπό τό Αλβανικό καθεστώς, ότι ζητούν, καί μάλλον επέτυχον, οι Αλβανοί γιά τό Κόσσοβο;; Οι ΒορειοΗπειρώτες τό ΖΗΤΟΥΝ! (Δήμαρχος Χειμάρρας).
Μήπως πρέπει νά σκεφθούμε καί τούς Έλληνες τής νοτίου Βουλγαρίας ; (Όσοι έχουν επισκεφθεί τίς νότιες περιοχές τής Βουλγαρίας, μπορούν νά βεβαιώσουν ότι οι Έλληνες υπάρχουν, είναι πολλοί, μιλούν τήν Ελληνική, επικοινωνούν μέ τούς συγγενείς των στήν Ελλάδα).
Γιά Ίμβρο καί Τένεδο, θά μιλήσωμε άλλη φορά!
Εις πείσμα τών διαφόρων απάτριδων μεροληπτούντων κοντόφθαλμων παραπληροφορημένων διεθνιστών, δήθεν υπερασπιστών τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ενδοτικότης, απραξία, ανεπάρκεια, φιλαρέσκεια, ανικανότης, ατολμία, δουλοπρέπεια, δύσκλεια (τό αντίθετον τής ευ-κλείας), "θωκολατρεία", τών κατά καιρούς πολιτικών μας ηγετών (ελέω κοινοβουλευτικής δικτατορίας - κατά τόν Κορν. Καστοριάδη - ), μάς έχει οδήγει, ως κράτος, σέ πλήρη ανυποληψία από ενδεείς καί θρασείς γείτονες.

Διεκδικούμε καί διαπληκτιζόμεθα γιά μία θέσι σταθμεύσεως, γιά ένα λάθος σφύριγμα, γιά ένα Ευρώ επί πλέον στό ημερομίσθιο, καί θά χαρίσωμε Ιστορία καί πολιτισμό σέ άρπαγες Ιστοριοκάπηλους;;;

Τά ΣΚΟΡΠΙΑ έχουν ονόματα νά διαλέξουν: Vardarsca, Skopjia, Slavia, Albanoservobulgaroslavia, FYR (σκέτο !), ....
Καί όταν τό επιλέξουν νά αποδώσουν καί στήν Ελληνική μειονότητα τά δικαιώματα πού τής οφείλουν.

Τέλος υπάρχει καί μία ύστατη καίΔΡΑΣΤΙΚΗ λύσις. Οι Αλβανοί νά ενσωματωθοιύν στήν Αλβανία, οι Σέρβοιστήν Σερβία, οι Βούλγαροι στήν Βουλγαρία, οι ΄Έλληνες (οι μόνοι πούδικαιούνται νά αποκαλούνται Μακεδόνες) στήν Ελλάδα! Όσοι απεμένουν ας επιλέξουν ! Έτσι θά είναι όλοι ικανοποιημένοι, διότι θά αποκαλούνται όπως επιθυμούν νά αυτοπροσδιορίζονται. Αυτό είναι ίσως τό δικαιώτερον γιά τούς λαούς τού κρατιδίου - μορφώματος τών ΣΚΟΡΠΙΩΝ (Ο "τόνος" όπου επιθυμείτε)


Ακολουθεί μία (ακόμη) σύντομη ιστορική τεκμηρίωσις περί τής Ελληνικότητος τής Μακεδονίας καί περί τής θρασύτητος καί τού παραλογισμού τών Σκορπιανών, η οποία καταλήγει εις τό ΛΟΓΙΚΟΝ συμπέρασμα, ότι εάν επιμείνουν στήν χρήσι τού όρου Μακεδονία, τότε πρέπει νά ενσωματωθούν στήν Ελλάδα (έτσι θά ενταχθούν καί στήν Ε.Ε., όπου υπ' άλλες συνθήκες θά ενταχθούν μετά τό 2050!).

AΣΤΡΟΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σε Πρώτο Πρόσωπο!

Κύριοι οι περί του Σκοπιανού ζητήματος,

Επειδή σας οφείλεται μιά απάντηση στα όσα εντελώς ανιστόρητα, αυθαίρετα και
αβάσιμα πρεσβεύετε και υποστηρίζετε, σας γνωρίζουμε ότι οι απανταχού Έλληνες
είμαστε κάθετα αντίθετοι προς την χρήση του γεωγραφικού όρου «Μακεδονία» από
το μόρφωμα αυτό του κράτους των Σκοπίων και δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση
τα εξής:

1. Ο γεωγραφικός όρος «Μακεδονία» καλύπτει μία περιοχή η οποία, κατά 75%
ανήκει στην Ελλάδα, κατά 22% στο ανώνυμο νεοπαγές κράτος των Σκοπίων, το
οποίο 22% συνιστά το 50% του όλου εδάφους του και το υπόλοιπο 3% στην
Βουλγαρία, υπό το όνομα «Μακεδονία του Πιρίν».

2. Το αρχαίο Βασίλειο της Μακεδονίας είχε δύο πρωτεύουσες, μία πολιτική, την
Πέλλα και μία θρησκευτική το Δίον. Και οι δύο αυτές πρωτεύουσες ευρίσκονται
επί Ελληνικού εδάφους.

3. Οι τάφοι των βασιλέων, του αρχαίου Βασιλείου της Μακεδονίας, ευρίσκονται
και αυτοί επί Ελληνικού εδάφους.

4. Η γλώσσα των κατοίκων του αρχαίου Βασιλείου της Μακεδονίας, όπως τούτο
προκύπτει, και από τις επιγραφές επί των τάφων των βασιλέων, είναι Ελληνική
και όχι η ανύπαρκτη γλωσσική εκφορά "Makedonski".

5. Η θρησκεία των κατοίκων του αρχαίου βασιλείου της Μακεδονίας ήτο οι Θεοί
του Ολύμπου, δηλαδή η Ελληνική.

6. Οι κάτοικοι του αρχαίου Βασιλείου της Μακεδονίας, οι Μακεδόνες, επί
Αλεξάνδρου Α΄, κατόπιν αποφάσεως των Ελλανοδικών, εγένοντο δεκτοί στους
Ολυμπιακούς Αγώνες, αναγνωρισθείσης έτσι της Ελληνικής αυτών καταγωγής.
Πολλοί συγγραφείς, βασιζόμενοι στον ορισμό του Ισοκράτη, υποστηρίζουν πως η
ελληνικότητα δεν έχει φυλετικό περιεχόμενο. Ωστόσο, στους αρχαίους
Ολυμπιακούς αγώνες η συμμετοχή βασιζόταν σαφώς στην Ελληνικότητα, η οποία
είχε ως βάση την καταγωγή, όπως αποδεικνύει ο τρόπος με τον οποίο έλαβε
μέρος σε αυτούς ο Αλέξανδρος Α' ο Μακεδών (Ηρόδοτος, 5, 22): «Αλέξανδρος δε
επειδή απέδεξε ως είη Άργείος, εκρίθη τε είναι Έλλην και αγωνιζόμενος
στάδιον συνεξέπιπτε τώ πρώτω». ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: «Ο Αλέξανδρος επειδή απέδειξε πως
είναι Αργείος, κρίθηκε πως είναι Έλληνας και αγωνιζόμενος στο δρόμο του
σταδίου ήρθε πρώτος» αφού κατά την μαρτυρία του Ηρόδοτου, το Μακεδονικό
έθνος ήταν Ελληνικό φύλο και μάλιστα Δωρικό, που μετακινούμενο από τη
Εστιαιώτιδα της Θεσσαλίας (αρχικά) κατοίκησε στις παρυφές της Πίνδου.
Σε πλήρη αρμονία με τα υπό του Ηροδότου υποστηριζόμενα βρίσκονται και οι
παραδόσεις ότι:

1. Μακεδών (Γενάρχης), υιός του Αίολου. (Διόδωρος Ι. 18, 20), ή Μακεδών ή
Μάκεδνος (Γενάρχης), υιός του Βασιλέως της Αρκαδίας Λυκάονος (υιού του
Πελασγού) (Απολλόδωρος ΙΙΙ 8, 1), ή Μακεδών (γενάρχης), υιός του Διός και
της Θυίας, κόρης του Δευκαλίωνα (Στεφ. Βυζάντιος στο λήμμα Μακεδονία). Εκ
των ανωτέρω συνάγεται ότι ο γενάρχης του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας ήτο
Αργείος, Ηρακλείδης στη καταγωγή.

2. Κάρανος (8ος π.Χ. αιών), Γενάρχης, ιδρυτής της βασιλικής Μακεδονικής
δυναστείας του πρώτου κράτους με πρωτεύουσα τις Αιγές (σημερινή πόλη
Έδεσσα), [πάντα κατά τον Θεόπομπο], απόγονος του Ηρακλείδη Τημένου, Βασιλέως
της Αργολίδας, που εκστράτευσε από το Άργος και καταλαμβάνοντας τη περιοχή
ΒΑ της Πίνδου θεμελίωσε πρώτος τη δυναστεία. Σ΄ αυτή, τη κατά παράδοση
καταγωγή από τον Ηρακλή πάντες οι μετά ταύτα Βασιλείς στήριξαν τη προέλευσή
τους. Διάδοχοι του Κάρανου ήταν ο Κοίνος και ο Θουρίμας. Η δυναστεία του
Κάρανου βασίλευσε 72 έτη.

3. Κατ΄ άλλους, γενάρχης και θεμελιωτής του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας
ήτο ο Αργεάδας (εξ ου και καλούνταν Αργεάδες τα μέλη της μακεδονικής
δυναστείας) που φθάνοντας από το Άργος παρά τις πηγές του Αλιάκμονα
εγκαταστάθηκε στην Ημαθία.

4. Τέλος θεμελιωτής του Μακεδονικού κράτους κατά την παράδοση του Ηρόδοτου
(Η' 137 κ επ.) (που είναι και η πλέον επικρατούσα) ήτο ο εξ Άργους
Ηρακλείδης Περδίκκας απόγονος του Τημένου. Σαφής και η περί αυτού μαρτυρία
του Θουκυδίδη (ΙΙ 99 και V 80).

Όθεν, τούτων δοθέντων, σε περίπτωση που στο μέλλον ήθελε τεθεί θέμα
ενοποιήσεως της Μακεδονίας, εμείς δεν θα διεκδίσουμε το όνομα της Μακεδονίας
γιατί αυτό είναι δικό μας είτε το θέλετε είτε όχι. Εμείς θα ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ του 22% του εδάφους των Σκοπίων και του 3% του εδάφους της
Βουλγαρίας διότι αυτά τα υπό πρόσκαιρη παράνομη κατοχή εδαφικά ΤΜΗΜΑΤΑ της
Μακεδονικής γής πρέπει ιστορικά να προσαρτηθούν στο 75% της από τα
πανάρχαια χρόνια ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ και μόνο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι ΟΥΤΕ εσείς ΟΥΤΕ οι όπισθεν υμών κρυπτόμενοι διάφοροι
κομισάριοι, εφαρμοστές των κελευσμάτων της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ Πραγμάτων και της
εκχυδαϊσμένης παγκοσμιοποίησης που επιχειρεί να επιβάλλει την ατλαντική
υπερδύναμη ως pax Americana της νέας εποχής, και οι διάφοροι καταχθόνιοι
μηχανορράφοι που δυστυχώς αφήνουν ξεδιάντροπα τα αποτυπώματά τους στο κορμί
του Ελληνισμού επιχειρώντας όχι μόνο να καταστρέψουν ένα καίριο δεδομένο της
διαχρονικής ελληνικής ταυτότητας αλλά και να παραχαράξουν κατάφωρα την
ιστορική αλήθεια, ΔΕΝ θα τολμήσετε ποτέ να κάμετε χρήση του ονόματος της
Μακεδονίας για το μόρφωμα αυτό κράτους. Διότι σε αντίθετη περίπτωση, εμείς
οι Έλληνες, ΕΜΕΙΣ, που πιστεύουμε στην «αντιστασιακή» ψυχοσύνθεση του
Έλληνα, ΕΜΕΙΣ που ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, θα
θέσουμε αμέσως επί τάπητος το θέμα της προσχωρήσεως στην Ελλάδα του τμήματος
του κράτους των Σκοπίων από των Ελληνικών συνόρων με αυτό μέχρι του
Εριγώνος, παραποτάμου του Αξιού και φωνάζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής
μας: «Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ».
Αυτά προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και προς σεβασμό των θεσμών
παιδείας.

Με τιμή

Οδυσσέας Τηλιγάδας