ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΕΠΙ-ΣΚΕΨΕΙΣ:

20 Φεβρουαρίου 2008

Περί τού συνταγματικού ονόματος τών Σκο(ρ)πίων

Πότε απέκτησαν "σύνταγμα" τά Σκόρπια ;; Πρίν από μία περίπου δεκαετία, ή έστω δεκαπενταετία. Αυθαιρέτως επέλεξαν ως όνομα αυτό πού τούς επέβαλε ο Τίτο καί ο Στάλιν στίς αρχές τής δεκαετίας τού 1940. Αυτό πού οι Σκορπιανοί προβάλλουν τήν τελευταία δεκαετία (δεκαπενταετία) ως "συνταγματικό" των όνομα, τό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, είναι αναπόσπαστο κομμάτι τού Ελληνισμού επί 2.500 έτη καί πλέον. Υπάρχουν πολλές, καί ΜΟΝΟΝ υπέρ τής Ελληνικής θέσεως, αδειάσειστες Ιστορικώς τεκμηριωμένες αποδείξεις περί αυτού.
Όπως πολύ εύκολα καί απερίσκετα τό έβαλαν στό "σύνταγμά" των, έτσι εύκολα καί μέ περίσκεψι (αυτήν τήν φορά) άς τό αφαιρέσουν! Δέν είναι εις θέσιν νά διεκδικούν ότι δέν τούς ανήκει! Αλλά ακόμη καί είχαν τήν δύναμι νά τό πράξουν, καί τότε δέν θά τό δεχόμεθα.

Εάν αύριο αποσπασθή ένα κομμάτι, λόγου χάριν, από τήν Βουλγαρία καί αποφασίση νά επιλέξη ως "συνταγματικό" του τό "ΘΡΑΚΗ", επίσης Ιστορικώς κατεχωρημένο ως Ελληνικό, εμείς θά τό δεχθούμε;

Εάν κάποτε ενταχθούν στήν Ε.Ε. (μάλλον περί τό 2050) τότε θά αναγκασθούν νά αλλάξουν "σύνταγμα". Ας τό αλλάξουν από σήμερα, γιά νά ... είναι εναρμονισμένοι από τώρα !

Οι Σκορπιανοί δέν μπορούν νά τά "βρούν" μέ τούς Αλβανούς (35-40% τού πληθυσμού των), διαφωνούν μέ τούς Σέρβους (10-15%), μέ τούς Βουλγάρους (10-15%), καί θά τούς ικανοποιήσωμε εμείς τόν παραλογισμό καί τήν διαστροφή των; ;;;; Σκοπίμως δέν αναφέρομε στόν εμφανέστατο εθνικισμό, αλυτρωτισμό, επεκτετατισμό (!) τών Σκορπιων !

Οι Αλβανοί ΔΕΝ είναι καί ΔΕΝ επιθυμούν νά αποκαλούνται Μακεδόνες, οι Σέρβοι τό ίδιο, οι Βούλγαροι επίσης. Στούς Έλληνες (που ζούν επί αιώνες στά Σκόρπια) έχουν απηγορεύσει κάθε δυνατότητα εκφράσεως τής Ελληνικότητός των. Πολλές δεκάδες χιλιάδες Σκορπιανοί έχουν λάβει Βουλγαρική υπηκοότητα (μεταξύ αυτών καί ο πρώην πρωθυπουργός των)!
Καί εμείς θά τούς χαρίσωμε κάτι ΠΟΛΥΤΙΜΟ γιά μάς, τό οποίον ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ, επειδή απλώς μέ θράσος καί αλαζονεία απύθμενη διασκεδάζουν τήν Ιστορική των ένδεια καί πολιτισμική των απουσία!

Φθάσαμε σέ θέσι νά εκβιάζεται ένα κράτος μέλος τής Ε.Ε., τό ισχυρότερο στήν περιοχή, νά εκβιάζεται από ανίσχυρους άρπαγες γείτονες. Τούς ενισχύομε οικονομικώς καί στρατιωτικώς (η Ελλάς τούς "ξελάσπωσε" στό αντάρτικο μέ τούς Αλβανούς !) καί μάς ευχαριστούν μέ παράλογες καί ατεκμηρίωτες διεκδικήσεις!

Μήπως ήλθε η ώρα νά διεκδικήσωμε ως κράτος τήν τήρησιν τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιά τούς πολυαρίθμους Έλληνες τών Σκορπίων, οι οποίοι είναι περισσότεροι από 200.000 (διακόσιες χιλιάδες);;; (http://northmacedonians.blogspot.com/ www.northmacedonians.com)
Μήπως πρέπει νά διεκδικήσωμε γιά τήν Βόρειο Ήπειρο η οποία "χειμάζει" επί έναν αιώνα υπό τό Αλβανικό καθεστώς, ότι ζητούν, καί μάλλον επέτυχον, οι Αλβανοί γιά τό Κόσσοβο;; Οι ΒορειοΗπειρώτες τό ΖΗΤΟΥΝ! (Δήμαρχος Χειμάρρας).
Μήπως πρέπει νά σκεφθούμε καί τούς Έλληνες τής νοτίου Βουλγαρίας ; (Όσοι έχουν επισκεφθεί τίς νότιες περιοχές τής Βουλγαρίας, μπορούν νά βεβαιώσουν ότι οι Έλληνες υπάρχουν, είναι πολλοί, μιλούν τήν Ελληνική, επικοινωνούν μέ τούς συγγενείς των στήν Ελλάδα).
Γιά Ίμβρο καί Τένεδο, θά μιλήσωμε άλλη φορά!
Εις πείσμα τών διαφόρων απάτριδων μεροληπτούντων κοντόφθαλμων παραπληροφορημένων διεθνιστών, δήθεν υπερασπιστών τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ενδοτικότης, απραξία, ανεπάρκεια, φιλαρέσκεια, ανικανότης, ατολμία, δουλοπρέπεια, δύσκλεια (τό αντίθετον τής ευ-κλείας), "θωκολατρεία", τών κατά καιρούς πολιτικών μας ηγετών (ελέω κοινοβουλευτικής δικτατορίας - κατά τόν Κορν. Καστοριάδη - ), μάς έχει οδήγει, ως κράτος, σέ πλήρη ανυποληψία από ενδεείς καί θρασείς γείτονες.

Διεκδικούμε καί διαπληκτιζόμεθα γιά μία θέσι σταθμεύσεως, γιά ένα λάθος σφύριγμα, γιά ένα Ευρώ επί πλέον στό ημερομίσθιο, καί θά χαρίσωμε Ιστορία καί πολιτισμό σέ άρπαγες Ιστοριοκάπηλους;;;

Τά ΣΚΟΡΠΙΑ έχουν ονόματα νά διαλέξουν: Vardarsca, Skopjia, Slavia, Albanoservobulgaroslavia, FYR (σκέτο !), ....
Καί όταν τό επιλέξουν νά αποδώσουν καί στήν Ελληνική μειονότητα τά δικαιώματα πού τής οφείλουν.

Τέλος υπάρχει καί μία ύστατη καίΔΡΑΣΤΙΚΗ λύσις. Οι Αλβανοί νά ενσωματωθοιύν στήν Αλβανία, οι Σέρβοιστήν Σερβία, οι Βούλγαροι στήν Βουλγαρία, οι ΄Έλληνες (οι μόνοι πούδικαιούνται νά αποκαλούνται Μακεδόνες) στήν Ελλάδα! Όσοι απεμένουν ας επιλέξουν ! Έτσι θά είναι όλοι ικανοποιημένοι, διότι θά αποκαλούνται όπως επιθυμούν νά αυτοπροσδιορίζονται. Αυτό είναι ίσως τό δικαιώτερον γιά τούς λαούς τού κρατιδίου - μορφώματος τών ΣΚΟΡΠΙΩΝ (Ο "τόνος" όπου επιθυμείτε)


Ακολουθεί μία (ακόμη) σύντομη ιστορική τεκμηρίωσις περί τής Ελληνικότητος τής Μακεδονίας καί περί τής θρασύτητος καί τού παραλογισμού τών Σκορπιανών, η οποία καταλήγει εις τό ΛΟΓΙΚΟΝ συμπέρασμα, ότι εάν επιμείνουν στήν χρήσι τού όρου Μακεδονία, τότε πρέπει νά ενσωματωθούν στήν Ελλάδα (έτσι θά ενταχθούν καί στήν Ε.Ε., όπου υπ' άλλες συνθήκες θά ενταχθούν μετά τό 2050!).

AΣΤΡΟΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σε Πρώτο Πρόσωπο!

Κύριοι οι περί του Σκοπιανού ζητήματος,

Επειδή σας οφείλεται μιά απάντηση στα όσα εντελώς ανιστόρητα, αυθαίρετα και
αβάσιμα πρεσβεύετε και υποστηρίζετε, σας γνωρίζουμε ότι οι απανταχού Έλληνες
είμαστε κάθετα αντίθετοι προς την χρήση του γεωγραφικού όρου «Μακεδονία» από
το μόρφωμα αυτό του κράτους των Σκοπίων και δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση
τα εξής:

1. Ο γεωγραφικός όρος «Μακεδονία» καλύπτει μία περιοχή η οποία, κατά 75%
ανήκει στην Ελλάδα, κατά 22% στο ανώνυμο νεοπαγές κράτος των Σκοπίων, το
οποίο 22% συνιστά το 50% του όλου εδάφους του και το υπόλοιπο 3% στην
Βουλγαρία, υπό το όνομα «Μακεδονία του Πιρίν».

2. Το αρχαίο Βασίλειο της Μακεδονίας είχε δύο πρωτεύουσες, μία πολιτική, την
Πέλλα και μία θρησκευτική το Δίον. Και οι δύο αυτές πρωτεύουσες ευρίσκονται
επί Ελληνικού εδάφους.

3. Οι τάφοι των βασιλέων, του αρχαίου Βασιλείου της Μακεδονίας, ευρίσκονται
και αυτοί επί Ελληνικού εδάφους.

4. Η γλώσσα των κατοίκων του αρχαίου Βασιλείου της Μακεδονίας, όπως τούτο
προκύπτει, και από τις επιγραφές επί των τάφων των βασιλέων, είναι Ελληνική
και όχι η ανύπαρκτη γλωσσική εκφορά "Makedonski".

5. Η θρησκεία των κατοίκων του αρχαίου βασιλείου της Μακεδονίας ήτο οι Θεοί
του Ολύμπου, δηλαδή η Ελληνική.

6. Οι κάτοικοι του αρχαίου Βασιλείου της Μακεδονίας, οι Μακεδόνες, επί
Αλεξάνδρου Α΄, κατόπιν αποφάσεως των Ελλανοδικών, εγένοντο δεκτοί στους
Ολυμπιακούς Αγώνες, αναγνωρισθείσης έτσι της Ελληνικής αυτών καταγωγής.
Πολλοί συγγραφείς, βασιζόμενοι στον ορισμό του Ισοκράτη, υποστηρίζουν πως η
ελληνικότητα δεν έχει φυλετικό περιεχόμενο. Ωστόσο, στους αρχαίους
Ολυμπιακούς αγώνες η συμμετοχή βασιζόταν σαφώς στην Ελληνικότητα, η οποία
είχε ως βάση την καταγωγή, όπως αποδεικνύει ο τρόπος με τον οποίο έλαβε
μέρος σε αυτούς ο Αλέξανδρος Α' ο Μακεδών (Ηρόδοτος, 5, 22): «Αλέξανδρος δε
επειδή απέδεξε ως είη Άργείος, εκρίθη τε είναι Έλλην και αγωνιζόμενος
στάδιον συνεξέπιπτε τώ πρώτω». ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: «Ο Αλέξανδρος επειδή απέδειξε πως
είναι Αργείος, κρίθηκε πως είναι Έλληνας και αγωνιζόμενος στο δρόμο του
σταδίου ήρθε πρώτος» αφού κατά την μαρτυρία του Ηρόδοτου, το Μακεδονικό
έθνος ήταν Ελληνικό φύλο και μάλιστα Δωρικό, που μετακινούμενο από τη
Εστιαιώτιδα της Θεσσαλίας (αρχικά) κατοίκησε στις παρυφές της Πίνδου.
Σε πλήρη αρμονία με τα υπό του Ηροδότου υποστηριζόμενα βρίσκονται και οι
παραδόσεις ότι:

1. Μακεδών (Γενάρχης), υιός του Αίολου. (Διόδωρος Ι. 18, 20), ή Μακεδών ή
Μάκεδνος (Γενάρχης), υιός του Βασιλέως της Αρκαδίας Λυκάονος (υιού του
Πελασγού) (Απολλόδωρος ΙΙΙ 8, 1), ή Μακεδών (γενάρχης), υιός του Διός και
της Θυίας, κόρης του Δευκαλίωνα (Στεφ. Βυζάντιος στο λήμμα Μακεδονία). Εκ
των ανωτέρω συνάγεται ότι ο γενάρχης του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας ήτο
Αργείος, Ηρακλείδης στη καταγωγή.

2. Κάρανος (8ος π.Χ. αιών), Γενάρχης, ιδρυτής της βασιλικής Μακεδονικής
δυναστείας του πρώτου κράτους με πρωτεύουσα τις Αιγές (σημερινή πόλη
Έδεσσα), [πάντα κατά τον Θεόπομπο], απόγονος του Ηρακλείδη Τημένου, Βασιλέως
της Αργολίδας, που εκστράτευσε από το Άργος και καταλαμβάνοντας τη περιοχή
ΒΑ της Πίνδου θεμελίωσε πρώτος τη δυναστεία. Σ΄ αυτή, τη κατά παράδοση
καταγωγή από τον Ηρακλή πάντες οι μετά ταύτα Βασιλείς στήριξαν τη προέλευσή
τους. Διάδοχοι του Κάρανου ήταν ο Κοίνος και ο Θουρίμας. Η δυναστεία του
Κάρανου βασίλευσε 72 έτη.

3. Κατ΄ άλλους, γενάρχης και θεμελιωτής του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας
ήτο ο Αργεάδας (εξ ου και καλούνταν Αργεάδες τα μέλη της μακεδονικής
δυναστείας) που φθάνοντας από το Άργος παρά τις πηγές του Αλιάκμονα
εγκαταστάθηκε στην Ημαθία.

4. Τέλος θεμελιωτής του Μακεδονικού κράτους κατά την παράδοση του Ηρόδοτου
(Η' 137 κ επ.) (που είναι και η πλέον επικρατούσα) ήτο ο εξ Άργους
Ηρακλείδης Περδίκκας απόγονος του Τημένου. Σαφής και η περί αυτού μαρτυρία
του Θουκυδίδη (ΙΙ 99 και V 80).

Όθεν, τούτων δοθέντων, σε περίπτωση που στο μέλλον ήθελε τεθεί θέμα
ενοποιήσεως της Μακεδονίας, εμείς δεν θα διεκδίσουμε το όνομα της Μακεδονίας
γιατί αυτό είναι δικό μας είτε το θέλετε είτε όχι. Εμείς θα ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ του 22% του εδάφους των Σκοπίων και του 3% του εδάφους της
Βουλγαρίας διότι αυτά τα υπό πρόσκαιρη παράνομη κατοχή εδαφικά ΤΜΗΜΑΤΑ της
Μακεδονικής γής πρέπει ιστορικά να προσαρτηθούν στο 75% της από τα
πανάρχαια χρόνια ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ και μόνο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι ΟΥΤΕ εσείς ΟΥΤΕ οι όπισθεν υμών κρυπτόμενοι διάφοροι
κομισάριοι, εφαρμοστές των κελευσμάτων της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ Πραγμάτων και της
εκχυδαϊσμένης παγκοσμιοποίησης που επιχειρεί να επιβάλλει την ατλαντική
υπερδύναμη ως pax Americana της νέας εποχής, και οι διάφοροι καταχθόνιοι
μηχανορράφοι που δυστυχώς αφήνουν ξεδιάντροπα τα αποτυπώματά τους στο κορμί
του Ελληνισμού επιχειρώντας όχι μόνο να καταστρέψουν ένα καίριο δεδομένο της
διαχρονικής ελληνικής ταυτότητας αλλά και να παραχαράξουν κατάφωρα την
ιστορική αλήθεια, ΔΕΝ θα τολμήσετε ποτέ να κάμετε χρήση του ονόματος της
Μακεδονίας για το μόρφωμα αυτό κράτους. Διότι σε αντίθετη περίπτωση, εμείς
οι Έλληνες, ΕΜΕΙΣ, που πιστεύουμε στην «αντιστασιακή» ψυχοσύνθεση του
Έλληνα, ΕΜΕΙΣ που ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, θα
θέσουμε αμέσως επί τάπητος το θέμα της προσχωρήσεως στην Ελλάδα του τμήματος
του κράτους των Σκοπίων από των Ελληνικών συνόρων με αυτό μέχρι του
Εριγώνος, παραποτάμου του Αξιού και φωνάζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής
μας: «Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ».
Αυτά προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και προς σεβασμό των θεσμών
παιδείας.

Με τιμή

Οδυσσέας Τηλιγάδας18 Φεβρουαρίου 2008

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:ΤΟ ΝΕΟ ΥΠΕΡ-ΟΠΛΟ


«Το πλήθος είναι σαν γυναίκα» (έτοιμη να αποπλανηθεί) διακήρυττε ο ναζιστής ηγέτης του 20ου αιώνα Αδόλφος Χίτλερ, ο οποίος προσέλκυε οπαδούς χρησιμοποιώντας ενστικτώδη αντίληψη της ψυχολογίας των μαζών.

Ενημέρωση + πληροφορία = Είδηση.

Αγκιτάτσια -Προπαγάνδα =(παρά)πληροφόρηση.

Δυο ταυτότητες που θεωρητικά μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την σύγχρονη κοινωνία. Την κοινωνία της πληροφορίας σε μια εποχή όπου η οριογραμμή μεταξύ προπαγάνδας και ενημέρωσης είναι πολλές φορές δυσδιάκριτη, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των διεθνών και πολιτικών σχέσεων μέσα σε έναν διαρκή (σκοτεινό) πόλεμο πληροφοριών που διάσπαρτες προς πολλές κατευθύνσεις εξυπηρετούν ένα στόχο. Θα έλεγε κανείς ότι μοιάζουν με ιστό αράχνης. Πληροφορίες που απορρέουν από συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας που τελικό στόχο έχουν στον έλεγχο της ψυχολογίας του αντιπάλου. Ελέγχοντας την ψυχολογία του (αντιπ)άλλου, παρέχεται η δυνατότητα μιας βαθύτερης γνώσης για τις αντιδράσεις του. Τη στρατηγική του. Το σχεδιασμό του. Επομένως σχεδιάζεις αντίστοιχα μέχρι να πετύχεις τον στόχο σου. Η γνώση της ψυχολογίας -ενός παράγοντα-κλειδί- του αντιπ(άλλου) σήμερα είναι πολύτιμη ακόμα και από την γνώση μιας πληροφορίας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι στα διάφορα μελετητικά κέντρα ανθρώπινης συμπεριφοράς ελέγχεται η ψυχολογία του υποκείμενου πριν γίνει δέκτης της «πληροφορίας» και μετά από την γνώση αυτή. Η συμπεριφορά αλλάζει. Αυτή η αλλαγή είναι ο στόχος.

Είτε στο να κατευθύνει προς άλλη κατεύθυνση τη δράση και τις ενέργειες του αντιπάλου, είτε να δρομολογήσει τον εφησυχασμό του αντιπάλου ώστε αντίστοιχα κάπου αλλού-στο κέντρο που επεξεργάζεται, φιλτράρει και μελετά τη διαδρομή της «πληροφορίας» και του αποτελέσματος που αυτή δημιουργεί στην ψυχολογία του αντιπάλου- ώστε παράλληλα να σχεδιάζεται η άμυνα, η τελική επίθεση και επίτευξη του στόχου.

Από την άλλη πλευρά, «συνοδοιπόρος» της πληροφορίας στο σημερινό παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθαι η προπαγάνδα με όρους επιστημονικής ακρίβειας, απευθύνεται κατά βάση στα βασικά, ζωώδη ανθρώπινα ένστικτά. Ο συναισθηματισμός, η αίσθηση ότι ανήκουμε σε μία φυλή και ο ναρκισσισμός βρίσκουν έδαφος στην άσκηση οποιασδήποτε προπαγανδιστικής κίνησης, πέρα από την όποια ορθολογική πραγματικότητα. Η τακτική του υπουργού της προπαγάνδας των Ναζί, Γιόζεφ Γκέμπελς, χάραξε το δρόμο, όταν πρόσεξε ότι το μόνο που χρειαζόταν να κάνουν για να στείλουν τους ανθρώπους στον πόλεμο με βήμα ταχύ, ήταν να τους πούνε ότι δέχονται επίθεση, να αποκηρύξουν όσους διαφωνούσαν ως προδότες που εκθέτουν τη φυλή σε κίνδυνο και οι άνθρωποι από μόνοι τους θα συκοφαντούσαν, εξοστράκιζαν και απέβαλαν όσους διαφωνούσαν, ενώ στην συνέχεια θα έφευγαν χαρωποί για το μέτωπο ως πρόβατα επί σφαγή. Είχε πει ότι αυτή η τεχνική δούλευε σε κάθε χώρα του κόσμου. Στην σημερινή πραγματικότητα, η κυβέρνηση Μπους χρησιμοποίησε ακριβώς αυτήν την τεχνική για να ξεκινήσει δύο πολέμους. Ουσιαστικά ο αμερικανικός λαός έγινε δέκτης μιας επιχειρηματολογίας, όπου πρωτοστατούσε η επίθεση εναντίον της αμερικανικής καλοσύνης από τρελούς και διαβολικούς ανθρώπους που θέλανε την καταστροφή του...Φυλή, συναισθηματισμός, ναρκισσισμός...

Η σημασία της πληροφορίας, σε άμεση συνάρτηση -αναγκαστικά- με την προπαγάνδα και τις επιδιώξεις σε επίπεδο εξωτερικής -και όχι μόνο- πολιτικής και αντίστοιχα της εφαρμογής της δεν μπορεί να έχει μείνει εκτός της αξιοποίησης εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης. Η άφιξη στην εποχή της πληροφορίας με την εξάπλωση των πληροφοριακών συστημάτων και την αυξημένη δυνατότητα για ταχεία συλλογή, αφομοίωση, επεξεργασία και διάδοση πληροφοριών έχει άμεση επίδραση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, προκαλώντας τεράστιες αλλαγές τόσο στον τρόπο που οι σύγχρονοι στρατοί διεξάγουν επιχειρήσεις, όσο και στην φύση των ίδιων των εχθροπραξιών, εξαιτίας της εκμετάλλευσης και του ελέγχου των πληροφοριών, με τον πληροφοριακό πόλεμος (Information Warfare) να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Αμυντικών αναλύσεων ο πληροφοριακός πόλεμος διακρίνεται σε Πόλεμο Διοίκησης και Ελέγχου, σε Πόλεμο βασισμένο στις πληροφορίες [Intelligence Based Warfare (IBW)], στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο [Electronic Warfare (EW)], στις ψυχολογικές Επιχειρήσεις [Psychological Operations (PSYOPS)], στον Πόλεμο εναντίον Χάκερς [Hacker Warfare], στον Πληροφοριακό Οικονομικό Πόλεμο [ Economic Information Warfare] και τέλος στον Κυβερνοπόλεμο [Cyber Warfare].

Από τις έξι αυτές κατηγορίες σε άμεση συνάρτηση με την στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών ως η πιο επιθετική τακτική θεωρούνται σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας για την Παγκοσμιοποίηση οι ψυχολογικές επιχειρήσεις. Τα σχέδια της αμερικανικής κυβέρνησης για τις ψυχολογικές επιχειρήσεις εντάχθηκαν στον επονομαζόμενο «Οδικό χάρτη πληροφοριακής επιχείρησης», ένα απόρρητο κείμενο του 2003 υπογεγραμμένο από τον τότε αμερικανό υπουργό Άμυνας Donald Rumsfeld. Το συγκεκριμένο κείμενο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, καταγράφει διεξοδικά πληροφορίες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, στις οποίες εντάσσονται και οι ψυχολογικές επιχειρήσεις, ο ηλεκτρονικός πόλεμος και η εμπλοκή ξένης δημοσιογραφίας. Το κείμενο αυτό τρία χρόνια μετά, τον Ιανουάριο του 2006 αποχαρακτηρίστηκε ως απόρρητο από το Πεντάγωνο και δημοσιοποιήθηκε από το Αρχείο Εθνικής Ασφαλείας ύστερα από σχετικό αίτημα.

Σύμφωνα με το μέχρι πρότινος απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου, η πληροφορία, -απαραίτητη στον πόλεμο- συνδράμει τα μέγιστα στην στρατιωτική επιτυχία και μελλοντικά αυτό θα ενταθεί, ενώ οι πληροφοριακές επιχειρήσεις οφείλουν να βρίσκονται απευθείας στην αρμοδιότητα και στην διαχείρηση του εκάστοτε υπουργού Άμυνας στοχεύοντας στην μέγιστη ικανή στρατιωτική δεινότητα. Ο αντικειμενικός στόχος και η σημασία των πληροφοριακών επιχειρήσεων εστιάζεται στην κυριαρχία όλου του φάσματος των πληροφοριών, μετατρέποντας τις (πληροφοριακές) επιχειρήσεις σε στρατιωτική δεινότητα σε έδαφος, αέρα, θάλασσα και ειδικές επιχειρήσεις. Το κομμάτι των ψυχολογικών (PSYOP) επιχειρήσεων θεωρείται ως το πιο επιθετικό λόγω της δυνατοτήτας χρήσης πολλαπλών μέσων για την επίτευξη του στόχου. Η βασική θέση, όπως διατυπώνεται στον «οδικό χάρτη» αναφέρει την σημασία που δίνεται στις ψυχολογικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι η «δημόσια δίοικηση πληροφορεί, η δημόσια διπλωματία και οι ψυχολογικές επιχειρήσεις επηρεάζουν».

Την εποχή της Κομμουνιστικής Τρίτης Διεθνούς, χρησιμοποιήθηκε ο όρος «αγκιτ-προπ», κατά συγκοπή των λέξεων, αγκιτάτσια-προπαγάνδα. Τότε η αγκιτάτσια ( η ρητορική διέγερση των μαζών ή επαναστατική ρητορία ξεσηκωμού) απευθυνόταν στην ψυχολογική φόρτιση, στην εφήμερη ψυχολογία του πλήθους.

Σήμερα αυτό μπορεί και να ονομάζεται «ψυχολογική επιχείρηση», κρατώντας το κλειδί του μέλλοντος στον έλεγχο των μαζών. Των Στρατών. Των Πολιτικών καταστάσεων. Η επιστήμη της ψυχολογίας εισχωρώντας στο οπλοστάσιο των αμυντικών κέντρων όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και άλλων χωρών που διαθέτουν αναπτυγμένες και εκσυγχρονισμένες μυστικές υπηρεσίες, δίνει μια καινούργια οπτική της σύγχρονης στρατιωτικής πραγματικότητας. Ο στόχος είναι διττός: η προπαγάνδα υπέρ ή κατά συγκεκριμένου στόχου πρώτον και δεύτερον η αλλοίωση της ψυχολογίας και η αλλαγή συμπεριφοράς. Αν θυμηθούμε το κλίμα πριν την επιχείρηση «σοκ και δέος» τον Μάρτιο του 2003 θα δούμε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις άλλη πληροφόρηση διοχέτευαν προς το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών που στόχευε στην προπαγάνδα υπερ της συγκατάθεσης της κοινής γνώμης στο πολεμικό εγχείρημα του προέδρου Bush, επομένως έλεγχος της ψυχολογίας των μαζών. Κατα σύνέπεια, ο επηρεασμός της κοινής γνώμης που την ίδια ώρα αποτυπώνονταν στις δημοσκοπήσεις εξασφάλιζε το πράσινο φως για την μεγάλη επιχείρηση, ώστε εικονικά να φαίνεται πως εξασφαλίζεται η μεγάλη συναίνεση του λαού. Ενός λαού που τελικά προδόθηκε. Και από την άλλη η πληροφόρηση που διοχέτευαν προς το λαό του Ιράκ μέρες πριν, όχι μόνο από τα διεθνή ειδησεογραφικά ΜΜΕ με πολλαπλούς στόχους και αποδέκτες. Έλεγχος και εξέγερση της κοινής γνώμης. Πτώση του ηθικού του Ιρακινού στρατού. Άρα και μειωμένη και χαλαρή αντίσταση. Η κατάληξη: ο στόχος επετεύχθη!


Δέσποινα Συριοπούλου


ΠΗΓΗ: GREEK - AMERICAN NEWS AGENCY

17 Φεβρουαρίου 2008

ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ: ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΨΕΜΜΑ;


Εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει μία παγκόσμια καμπάνια με σκοπό να ενημερώσει τον κόσμο για την υπερθέρμανση του πλανήτη και για τις αλλαγές στο περιβάλλον.


Με τον καιρό, οι προβλέψεις για το μέλλον του πλανήτη γίνονται όλο και πιο δυσοίωνες και το μήνυμα που οι «ειδικοί» έχουν τελικά περάσει είναι πως:

« Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

Ο πρόσφατα βραβευμένος με το Nobel ειρήνης Al Gore, δείχνει να είναι ένθερμος υποστηρικτής της καμπάνιας αυτής και ταμένος προστάτης του περιβάλλοντος.

Αφού έχει γυρίσει όλον τον κόσμο για να εκφωνήσει ομιλίες με θέμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου και έχοντας αποκομίσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από αυτή του την «προσφορά», κατάφερε να περάσει και το μήνυμα για το ποιος ευθύνεται για την σημερινή κατάσταση στον πλανήτη.

Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ο Al Gore, προσφέρει τις υπηρεσίες του έναντι του διόλου ευκαταφρόνητου ποσού των 250.000 δολαρίων για κάθε ομιλία του!

Επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, δεν πρέπει να αμφισβητούμε το γεγονός ότι κάθε επιστημονική έρευνα έχει πολλές φορές διαφορετικά αποτελέσματα.

Το ερώτημα είναι στην προκειμένη περίπτωση, ποιοι επιστήμονες λένε την αλήθεια και ποιοι όχι. Ποιοι επιστήμονες νοιάζονται πραγματικά για το καλό των λαών και του πλανήτη και, ποιοι επιστήμονες ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους σύμφωνα με τις «οδηγίες» που τους έχουν δοθεί, μετά φυσικά από τα τεράστια χρηματικά ποσά που έχουν εισπράξει για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις «έρευνές» αυτές…


Τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω, μόνο αδιάφορο και απροβλημάτιστο δεν πρέπει να αφήσουν τον αναγνώστη.

Οι πληροφορίες που προβάλλονται παγκοσμίως από τα Μ.Μ.Ε και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι οι εξής:

- Υπάρχει υπερθέρμανση στον πλανήτη.

- Για το φαινόμενο ευθύνονται οι υψηλές ποσότητες έκλυσης CO2 στην ατμόσφαιρα.

- Οι πάγοι λιώνουν.

- Η στάθμη των ωκεανών ανεβαίνει επικίνδυνα.

- Λίμνες ξεραίνονται.

Όλα αυτά στο σύνολό τους έχουν δημιουργήσει έναν «μπαμπούλα» που όλοι φοβόμαστε, εκτός από αυτούς που επωφελούνται.

Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει σοβαρό οικολογικό πρόβλημα αλλά, είναι άλλο κάποιο σοβαρό πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί συλλογικά και άλλο μια «εντεταλμένη» - κατά πως φαίνεται- καταστροφολογία που φέρνει τον κόσμο προ τετελεσμένου

Η μεγάλη απορία που γεννιέται όταν κάποιος διαφωτιστεί σφαιρικά και όχι μονόπλευρα για τα γεγονότα είναι το: ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε τι απεφάνθησαν οι ειδικοί επιστήμονες για την κατάσταση στον πλανήτη.

Δεν γνωρίζουμε όμως, τι έχουν πει κάποιο άλλοι, επίσης ειδικοί επιστήμονες σε θέματα περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα πληροφόρησή μας για το θέμα, οι επιστήμονες αυτοί, μπορεί εύκολα να χαρακτηριστούν «αιρετικοί».

Αν όμως λάβουμε υπόψη όλα όσα διαδραματίζονται γύρω από το θέμα «περιβάλλον» ίσως πρέπει να σκεφτούμε και να κρίνουμε από άλλη οπτική γωνία.

Το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ του Al Gore, ‘Μια Ενοχλητική Αλήθεια’, πρέπει να πούμε πως δεν έχει υποστήριξη από κανέναν έγκριτο επιστήμονα και αρκετοί το έχουν επικρίνει Μια ομάδα διανοουμένων, επιστημόνων, μετεωρολόγων και ακτιβιστών, αποφάσισαν να αντισταθούν στο κλίμα υστερίας που έχει δημιουργηθεί.

Όπως δηλώνουν:

‘Δεν υπάρχει αποδεδειγμένη σχέση μεταξύ της ανθρώπινης δραστηριότητας και της υπερθέρμανσης του πλανήτη’.

Και πράγματι, ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία που οι «ειδικοί επιστήμονες» φανέρωσαν ποτέ και που αποδεικνύουν τη σχέση αυτή?

Στον αντίποδα, βρίσκονται επιστημονικά στοιχεία που δεν έχουν μείνει στο επίπεδο του θεωρητικού συμπεράσματος αλλά, που αποδεικνύονται και που μάλλον δύσκολα αμφισβητούνται.

Επικοινωνήσαμε με τον αστροφυσικό Piers Corbyn ο οποίος είναι δημιουργός της Μακροπρόθεσμης Πρόγνωσης της Ηλιακής Δραστηριότητας και ιδρυτής του

Weather Action Long Range Forecasters (Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του καιρού).

Η έρευνά του απορρίπτει εντελώς τη θεωρία ότι το διοξείδιο του Άνθρακα είναι υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή.

Ο ίδιος δηλώνει:

‘Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δηλώνει πως το διοξείδιο του άνθρακα ανεβάζει τη θερμοκρασία.

Μετά την εποχή των παγετώνων συμβαίνει το αντίστροφο: πρώτα ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και στη συνέχεια ανεβαίνουν τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα.

Παρατηρώντας τις διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της εποχής των παγετώνων, βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα, η θερμοκρασία ανεβαίνει και κατεβαίνει περίπου δύο φορές γρηγορότερα και συχνότερα απ’ότι τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα πράγμα που σημαίνει ότι: τουλάχιστον για το μισό διάστημα, ακολουθούν αντίθετες κατευθύνσεις και για το άλλο μισό κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.

Εννοώ δηλαδή ότι δεν συνδέονται μεταξύ τους. Ίσως συνδέονται με κάποιο σύνθετο τρόπο, αλλά δεν υπάρχει κανένα στοιχείο πουθενά ότι το διοξείδιο του άνθρακα ανεβάζει συστηματικά τη θερμοκρασία.

Με δεδομένη αυτήν την κατάσταση, η θεωρία αυτή είναι αποτυχημένη.

Στην πραγματικότητα, από το 1998 οι θερμοκρασίες παγκοσμίως έχουν πέσει.’

Στην ερώτησή μας: βασισμένοι σε ποια στοιχεία άλλοι επιστήμονες θεωρούν υπεύθυνο για τα ακραία καιρικά φαινόμενα το διοξείδιο του άνθρακα, ο Corbyn είπε:‘Αν τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκαλούνται ή αυξάνονται λόγω του CO2, τότε πρέπει να ρωτήσουμε: τι προκάλεσε όλες τις προηγούμενες πλημμύρες στην ιστορία? Το 1875 ήταν μια πολύ άσχημη χρονιά με πλημμύρες. Ο ποταμός Trent έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα που είχαν ποτέ καταγραφεί έως τότε και εντελώς απρόβλεπτα, πλημμύρησε δύο φορές.


Το Windsor επίσης πλημμύρησε και υπήρξαν βροχές μουσώνων πάνω από το μέσο όρο. Η επόμενη ερώτησή μας ήταν: τελικά ποιος ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή

‘Η γενική αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας από το 1900 περίπου, προκαλεί μία γενική αργή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να λήγει σήμερα. Η πρώιμη Μεσαιωνική Θερμή Περίοδος – την οποία δεν αναγνωρίζουν οι οπαδοί της υπερθέρμανσης του πλανήτη – ήταν πολύ θερμότερη. Η Γροιλανδία ήταν πολύ θερμότερη. Ονομάστηκε Γροιλανδία όταν ανακαλύφθηκε από τους Βίκινγκς, επειδή ήταν κατοικήσιμη και πολλοί άνθρωποι μετανάστευσαν εκεί.

Στην εύλογη απορία μας: Δηλαδή το φαινόμενο δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, μας είπε:

Δε συμβαίνει κάτι καινούριο σήμερα στον κόσμο που να μην έχει συμβεί παλιότερα. Η θεμελιώδης περιοδικότητα των αλλαγών θερμοκρασίας, είναι ο 22ετής μαγνητικός κύκλος του Ήλιου. Η κορύφωση του τρέχοντος 22ετούς κύκλου, ήταν τις χρονιές 2002 και 2003 και τώρα βρισκόμαστε σε μία ύφεση αυτής της τάσης.

Το 2002 και 2003, ο μεταβαλλόμενος μέσος όρος της θερμοκρασίας έφτασε το μέγιστό του, ταυτόχρονα με τη φάση του φυσικού 22ετούς κύκλου. Έτσι, αυτό που πιστεύουμε ότι συμβαίνει είναι ότι:

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες μπορεί να μην αυξάνονται κατά μέσο όρο, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια , μέχρι το 2002, έχουμε δει την κορύφωση ενός φυσικού κύκλου, που συνδέεται με τον μαγνητικό 22ετή κύκλο του Ήλιου.

Καταλαβαίνοντας ότι μια τέτοιου είδους επιστημονική απάντηση δύσκολα αμφισβητείται, ρωτήσαμε: Δηλαδή, όλα αυτά που μας λένε για το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές είναι ψέματα;

Η απάντηση ήταν καταπέλτης:

‘ Μπορώ να σας παραθέσω όλα τα ψέματα που αφορούνε στο θέμα.

- Πρώτον ,δεν φαίνεται να έχει σχέση με όλα αυτά η επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα. Υπάρχει σημαντική διαμόρφωση των τιμών του CO2, που δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα, π.χ η ανάπτυξη των φυτών και η ηφαιστειακή δραστηριότητα.

- Επίσης, οι πυρήνες των πάγων δεν μετρούν τα ετήσια ποσά του διοξειδίου του άνθρακα, αλλά οι τιμές κατανέμονται σε περίοδο αιώνων, επειδή το διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο και διαχέεται στον πάγο υπό μορφή φυσαλίδων.

- Είναι ψέμα επίσης των οπαδών της υπερθέρμανσης ότι, τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα αυξάνονται τώρα ταχύτερα από ποτέ.

Δεν υπάρχουν στοιχεία αύξησης ή μείωσης των επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα ταχύτερα από πριν, επειδή δεν μπορούμε να δούμε τέτοια πράγματα στους πυρήνες του πάγου.

- Ένα άλλο ψέμα είναι η αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Έχουν γίνει σημερινές μετρήσεις στις Μαλβίδες που δείχνουν ότι η στάθμη της θάλασσας έχει κατέβει ή έχει ανέβει η στεριά, τα τελευταία 70 χρόνια.

- Είναι σημαντικό να πούμε πως οι μετρήσεις από τους οπαδούς της υπερθέρμανσης του πλανήτη, γίνονται στον Ειρηνικό.

Οι μετρήσεις αυτές είναι παράλογες, επειδή ο Ειρηνικός είναι σε συνεχή κίνηση, οπότε ολόκληρη η περιοχή κινείται και τα νησιά εκεί μπορεί να ανεβαίνουν ή να κατεβαίνουν και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη στάθμη της θάλασσας.

- Όσο για τις πολικές αρκούδες, ζούσαν πολύ καλά στις θερμότερες εποχές. Δεν εξοντώθηκαν τότε, ούτε τα τελευταία 10.000 χρόνια, ούτε κατά την διάρκεια της προηγούμενης μεσοπαγετωνικής περιόδου, ούτε πριν απ’αυτήν.

Χρησιμοποιούν τις πολικές αρκούδες σαν παραπλανητική αναφορά, για να συγκινήσουν τον κόσμο με το ενδεχόμενο εξαφάνισής τους.

Τελειώνοντας τη συνομιλία με τον Corbyn ρωτήσαμε: ποια είναι η πραγματική κατάσταση στον πλανήτη σήμερα; Μας είπε

‘ Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι η υποκρισία των media και οι απρόβλεπτα αυξημένες συχνότητες διαρροής της βροχής, λόγω της ανεύθυνης διαχείρισης της γης, η οποία έχει μειώσει την ικανότητα συγκράτησης του νερού σε χώρες όπως Αγγλία, Ουαλία, Ινδία, Μπάγκλα Ντες, Κορέα, Κίνα.
Αυτή η κακή διαχείριση της γης είναι που χρειάζεται συμμάζεμα.

Αλλαγές στο κλίμα έχουν όντως συμβεί τα τελευταία 80 χρόνια. Ο κόσμος έχει γίνει λίγο θερμότερος, αλλά όχι τόσο θερμός όσο τους Μεσαιωνικούς χρόνους ή την Εποχή του Χαλκού. Πιστεύουμε και έχουμε μερικές πλανητικές προβλέψεις ότι, η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει φτάσει πιθανώς στην κορύφωσή της και θα μείνει σταθερή ή θα κατέβει λίγο μέχρι το 2013.

Βρισκόμαστε λοιπόν, αντιμέτωποι με την αποκάλυψη μιας «Οικολογικής Συνομωσίας».

Τα ερωτήματα πολλά και αυτονόητα:

Για ποιους λόγους συμβαίνει κάτι τόσο τρομακτικό; Γιατί οι «ειδικοί» επιστήμονες δε μας ανακοινώνουνε ότι έχει αυξηθεί η θερμοκρασία και στον Άρη και στον Πλούτωνα και στον Τρίτωνα όπου δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα;

Ποιοι εμπλέκονται στην υπόθεση «περιβάλλον» και τι οφέλη έχουν;

Ποιος είναι ο απώτερος στόχος τους;

Απαντήσεις υπάρχουν για όλα αυτά, το ζήτημα είναι όμως τι πρέπει εμείς όλοι οι ανίδεοι να κάνουμε από δω και στο εξής.

Το βασικότερο συμπέρασμα όλων είναι πως:

τελικά το θέμα δεν είναι οικολογικό αλλά πολιτικό.

- Καταρχήν, η ‘βιομηχανία του κλίματος’ που έχει δημιουργηθεί, μοιράζει εκατομμύρια δολάρια σε όλους αυτούς που έχουν την ικανότητα να πείσουν εμάς, τους μη καταρτισμένους επιστημονικά σε θέματα περιβάλλοντος, πως ο πλανήτης και εμείς φυσικά, χανόμαστε.

- Περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η Greenpeace, WWF, Environmental Defense Club, το Κλαμπ της Ρώμης, το ίδρυμα Γκορμπατσώφ και άλλα, καρπώνονται δισεκατομμύρια δολάρια.

- Ειδικοί επιστήμονες χρηματοδοτούνται αδρά για να δημοσιοποιήσουν τα ελεγχόμενα αποτελέσματα των ερευνών τους

Ζωντανό παράδειγμα είναι ο ΜετεωρολόγοςChris Landsea, ο οποίος παραιτήθηκε από την IPCC ( διακυβερνητική ομάδα για την εξέλιξη του κλίματος ) ανακοινώνοντας το εξής:

‘ Δεν μπορώ να συνεχίσω με καλή πίστη να συνεισφέρω σε μια διαδικασία που θεωρώ ότι υποκινείται από προκαθορισμένες επιδιώξεις και είναι αβάσιμη επιστημονικά’.

- Η εφεύρεση του «Χρηματιστηρίου των Ρύπων», είναι μια επιχείρηση με κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις χώρες οι οποίες συνεργάζονται σε αυτή.

- Η απειλή της καταστροφής του πλανήτη, αφορά όλους μας ανεξαρτήτως χρώματος, ιδεολογίας, πατρίδας και θρησκείας.

Είναι ίσως το μόνο σημείο που μπορεί να οδηγήσει τους λαούς σε οικειοθελή συνεργασία.

Με αυτόν τον τρόπο, η παγκοσμιοποίηση εν ονόματι της σωτηρίας του πλανήτη, μπορεί να προωθηθεί ευκολότερα και η Νέα Τάξη Πραγμάτων να πραγματοποιήσει τα σχέδιά της ορίζοντας τους διεθνείς της κανονισμούς χωρίς τις έως σήμερα αντιδράσεις του κόσμου.

- Η προώθηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, ανάμεσα στις οποίες είναι και η πυρηνική ενέργεια η οποία μετά από αρκετά χρόνια και πολλούς αγώνες των πολιτών παγκοσμίως, βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο και πλασάρεται ευκολότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ήδη, πολλά κράτη έχουν ανακοινώσει την προοπτική εγκατάστασης πυρηνικών σταθμών στην περιοχή τους.

- Η αποδοχή των διαφόρων μεθόδων που προτείνουν οι «ειδικοί» επιστήμονες όπως είναι η Γεω-μηχανική, αν και είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και τον άνθρωπο αλλά και παράνομη διεθνώς, μέσα από την καταστροφολογία που επικρατεί και με τη δημιουργία του φόβου για τον ολοκληρωτικό αφανισμό του πλανήτη, μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον κόσμο, εφόσον προωθηθεί ως η μόνη πλέον λύση για τη σωτηρία του πλανήτη από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Έτσι, θα αναγκαστούμε να υποταχθούμε και να συναινέσουμε στους ψεκασμούς και τις χημικές ουσίες με τις οποίες μας «λούζουν» καθημερινά.

Όλα τα παραπάνω, είναι ίσως μερικά μόνο από τα πανούργα πολιτικά σχέδια που υπάρχουν. Το ποιοι επωφελούνται, είναι εμφανές.

Ποιοι και πόσοι όμως είναι οι χαμένοι;

Η απάντηση είναι δική σας…..

Αλίκη Στεφάνου


ΠΗΓΗ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΥΠΟΥ

ΒΛ. ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΑΣΑΝΔΡΟΣ

15 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΕΑΣ

"ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΑΝΤΙ-ΠΟΔΕΣ ΠΟΥ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΑ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ.

Ο ΟΙΔΙ-ΠΟΥΣ, ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΑ ΒΡΑΔΥΠΟΡΟΣ, ΕΠΙΛΥΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΣΦΙΓΓΑΣ», ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΑΝ ΜΙΑΣΜΑ. ΕΝΩ Ο ΘΗΣΕΑΣ Ή ΘΗΤΕΑΣ (Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ) ΥΠΕΡΝΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΟΝ «ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ» (ΤΗΝ ΤΕΡΑΤΩΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ). ΓΙΑΤΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΙΔΙ-ΠΟΔΕΙΟ ΕΓΩΪΣΜΟ.

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΟΥ «ΠΑΤΕΡΑ» ΤΟΥΣ. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΕΥΧΘΕΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ-ΥΛΗ. ΕΝΩ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΗΝ ΦΑΕΙΝΗ ΕΔΡΑ Ή «ΦΑΙΔΡΑ»...
ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ
: ΝΑΙ
, ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΘΗΣΕΑ, ΓΝΩΡΙΖΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΚΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ ΣΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ. ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ, ΠΟΥ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΩ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ – ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΣΤΟΝ ΑΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΩ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ ΜΟΥ, ΤΟΝ ΜΙΝΩΑ, ΤΟΝ ΑΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥ.

ΚΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΔΗ ΔΕΝ ΞΕΓΕΛΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΝΙΚΙΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΗΒΗΣ Ή Θ-ΗΒΑΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ. ΑΥΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΝΙΚΙΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΕΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΗΓΑΓΑΝ.

...ΤΟΤΕ ΘΗΣΕΑ, ΕΠΑΝΕΛΑΜΒΑΝΑ ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΟΥ ΕΦΤΑΝΑΝ ΝΑ ΜΟΥ ΓΙΝΟΥΝ ΕΜΜΟΝΗ ΙΔΕΑ: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΑΪΟΣ – ΓΙΑΤΙ ΗΜΟΥΝ ΒΕΒΑΙΟΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΤΑΝ Ο ΧΡΗΣΜΟΣ – ΜΕΝΕΙ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. ΚΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ, ΚΑΤΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΙΝ ΕΓΩ ΓΕΝΝΗΘΩ. ΚΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥ ΕΦΘΑΝΑΝ ΑΥΤΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΦΟΒΟΤΑΝ (ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ Ο ΧΡΗΣΜΟΣ) ΟΤΙ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΜΕΝΑ, ΜΕ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΕΡΡΙΨΕ.

...ΚΙ ΕΘΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: ΑΝ ΔΕΝ ΕΤΙΜΩΡΕΙΤΟ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΤΑΝ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΠΡΑΤΤΕ ΚΙ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ;

ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σ΄ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΔΩΣΕ Η ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΑΣ ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΜΑΣΤΙΖΕ ΤΗ ΘΗΒΑ. ΕΙΧΕ ΜΑΘΕΥΤΕΙ ΠΑΝΤΟΥ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΕΙΛΟΥΣΕ. ΚΙ ΗΤΑΝ ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ ΣΕ ΜΕΝΑ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ ΤΑ ΑΤΙΜΩΡΗΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΛΑΪΟΥ (ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΑΝΟΧΗ ΤΟΥΣ ΑΠ΄ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΗΒΑΙΟΥΣ) ΗΤΑΝ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΕΚΕΙ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗΣ ΣΦΙΓΓΑΣ.

ΤΟΤΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΑ ΟΤΙ ΕΙΧΑ
ΚΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΣΑΝ ΤΟ ΤΙΜΩΡΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΑ ΛΑΪΟΥ. ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ Η ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΘΗΒΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΙΓΓΑ.

ΤΟΤΕ ΠΗΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΚΕΙ ΣΤΟ «ΤΡΙΣΤΡΑΤΟ» ΠΟΥ ΤΑ ΣΚΕΦΤΟΜΟΥΝ ΟΛ΄ΑΥΤΑ) ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΩ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΛΑΪΟ, ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΔΙΝΟΤΑΝ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΥΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΖΩΗΣ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΠΟΛΕΩΣ.

ΑΛΛΑ ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΩ ΟΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΑΝ Σ΄ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΟΣ ΑΛΛΑ ΔΙΟΛΟΥ ΕΡΩΤΙΚΟΣ. ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΡΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΜΟΥ ΠΩΣ «ΘΑ ΣΥΖΕΥΧΘΩ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ». ΚΙ ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΗΝ, ΣΟΒΑΡΗ, ΜΕΤΡΗΜΕΝΗ ΣΕ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ, ΜΑΛΛΟΝ ΑΤΕΚΝΗ, ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΟΠΗ, ΠΟΥ ΟΝΤΩΣ ΤΗΝ ΑΙΣΘΑΝΟΜΟΥΝ ΣΑΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΟΡΕΞΗ ΝΑ «ΣΥΖΗΣΩ» ΜΑΖΙ ΤΗΣ.

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΙΟΚΑΣΤΗ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΠΟΤΕ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΣΑΝ ΜΗΤΕΡΑ. ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΑΣΦΑΛΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΣΥΖΗΣΩ Μ΄ΑΥΤΗΝ.

...TOTE ΛΟΙΠΟΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΜΙΑ ΣΚΕΨΗ, ΠΟΥ ΜΟΝΟ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ:

ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙ Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΤΗ ΜΟΥ ΜΗΤΕΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΕΡΟΠΗ – ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΙ ΝΑ ΔΥΝΗΘΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΛΟΥΜΕΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ: ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΣΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ, ΝΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΕΡΟΠΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΡΗΘΩ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

ΑΡΑ Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ (ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΜΗΧΑΝΕΥΤΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΑΣ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΗΧΑΝΕΥΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΩ ΣΤΟ ΑΤΕΚΝΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΜΕΡΟΠΗΣ-ΠΟΛΥΒΟΥ.

ΚΑΙ ΠΑΝΩ Σ΄ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΑΙΞΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΖΩΗ ΜΟΥ. ΚΑΙ ΤΟΤΕ, Η ΕΛΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕΣΑ ΜΟΥ. ΑΦΟΥ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΔΕΙΞΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΟΥ.

...ΜΟΛΙΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΕΡΑΤΩΣΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΜΟΥ, ΒΛΕΠΩ, ΞΑΦΝΙΚΑ, ΕΚΕΙ – ΣΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ «ΤΡΙΣΤΡΑΤΟ» ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ – ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΑΞΑ ΜΕΤΑ ΚΗΡΥΚΟΣ.

ΤΟΤΕ ΧΤΥΠΗΣΕ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ... ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΑ ΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΗΞΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΛΑΙΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ... ΤΟΤΕ ΜΟΥ ΦΩΝΑΞΕ Ο ΚΗΡΥΚΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ. ΚΙ ΟΠΩΣ ΗΜΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΘΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΑ ΠΑΡΑ ΤΟΣΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΜΕ ΠΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΛΟΓΑ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΕ ΧΤΥΠΗΣΕ Μ΄ΕΝΑ ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ! Η ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΓΙ΄ΑΥΤΟΝ ΕΓΙΝΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ. ΣΑΝ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ. ΤΙΠΟΤΑ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΣΕ. ΤΟΝ ΚΤΥΠΗΣΑ ΚΑΤΑΚΕΦΑΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΟΝΤΡΟ ΡΑΒΔΙ ΜΟΥ. ΚΥΛΙΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΤΩ...


ΘΗΣΕΑΣ: ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ «ΛΑΜΒΔΑΚΟΥ» ΗΤΑΝ Ο ΛΑΪΟΣ.

ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΟΡΑ ΣΟΥ «ΛΑΪΟΥ». ΓΙΑΤΙ «ΛΑΪΟΣ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ: ΛΑΙΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ. ΚΙ ΕΔΩ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ «ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ» ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ:

1ον ΑΡΙΣΤΕΡΟ-ΖΩΔΙΑΚΟΣ
2ον ΜΑΥΡΟ-ΜΑΓΙΚΟΣ.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙ΄ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΩΪΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΟΥΝ, ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΝΑ ΒΑΔΙΖΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ-ΖΩΔΙΑΚΑ. ΟΠΟΤΕ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΖΩΔΙΟ ΤΟΥ «ΤΑΥΡΟΥ». ΑΥΤΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ «ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ» ΠΟΥ ΠΗΓΑ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΣA ΑΛΛΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΕΚΕΙΝΟΝ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΙΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ.

...ΚΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Ή «ΠΑΣΙΦΑΗΣ» ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΟ-ΔΑΙΔΑΛΩΔΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ «ΑΣΤΡΙΚΟΥ» ΚΟΣΜΟΥ, ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΝΟΙΚΕΙ Ο «ΜΙΝΩ-ΤΑΥΡΟΣ».
AYTON OΦΕΙΛΕΙ ΚΑΘΕ «ΜΑ-ΘΗΤΕΑΣ» Ή ΘΗΣΕΑΣ ΝΑ ΦΟΝΕΥΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ «ΑΡΙ-ΑΔΝΗΣ», ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΑΓΝΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΚΑΙ Η ΑΡΙΑΔΝΗ-ΨΥΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΔΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΣΥΖΕΥΓΝΥΤΑΙ ΤΟΝ «ΔΙΟΝΥΣΟ». ΤΟΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ «ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ», ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΕΞΙΟ-ΖΩΔΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΖΩΔΙΑΚΟ.

...«ΛΑΪΟΣ» ΛΟΙΠΟΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΑΙΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ-ΖΩΔΙΑΚΟΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΧΗ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙ΄ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ Ο ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ «ΠΕΤΡΩΜΕΝΟΣ», ΔΗΛΑΔΗ ΒΡΑΔΥΚΙΝΗΤΟΣ (ΛΑΑΣ-ΠΕΤΡΙΝΟΣ). ΕΝΩ ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΕΣ.

ΑΛΛΑ «ΛΑΪΟΣ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΤΡΑΠΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ. ΚΙ ΑΥΤΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΛΑΓΝΕΙΑ – ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΙΑ – ΦΙΛΑΡΧΙΑ. ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΥΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ «ΑΝΔΡΩΘΗΚΑΝ» ΜΕ ΤΟΝ «ΛΑΪΟ» Ή «ΛΑΙΟ».

ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ «ΠΕΛΟΠΑ». ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΚΟΝΤΑ: ΠΕΛΑΣ+ΩΨ-ΩΠΟΣ. (Η ΛΕΞΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΟΛΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΕΔΩ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΪΟ, ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ).

ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΥΤΩΝ ΣΗΜΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΟΥ Ή ΛΑΙΟΥ – ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΖΩΔΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Ή ΜΑΥΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ – ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΘΟΥΝ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ, ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΙΕΠΡΑΞΕ Ο ΛΑΪΟΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΑ, ΧΡΥΣΙΠΠΟ, ΟΣΟ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΕΝΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ.

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΥΣΙΠΠΟ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ Η ΛΑΓΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΪΟΥ-ΛΑΙΟΥ ΓΟΝΟΥ ΤΩΝ ΛΑΜΒΔΑΚΙΔΩΝ. Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΥΒΡΙ ΤΗΣ ΛΑΓΝΕΙΑΣ. ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΦΥΛΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ.

ΕΤΣΙ, Ο «ΥΒΡΙΣΤΗΣ» ΛΑΪΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΑΓΕ, ΚΗΛΙΔΩΣΕ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΕΚΟΨΕ ΤΟ ΝΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΔΥΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΣ ΠΟΛΩΜΕΝΕΣ ΨΥΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΗ. ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΜΠΑΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΑΝΕΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΤΗΝ ΛΑΓΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΑΔΟΚΟΥΝΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΤΟΥ – ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΘΑΝΑΤΟ (ΦΥΣΙΚΟ-ΨΥΧΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ «ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ» ΛΑΪΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΙΟ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΑ, ΧΡΥΣΙΠΠΟ.

ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ, ΤΗΣ ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΙΑΣ. ΓΙΑΤΙ «ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ-ΙΠΠΟ: ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ. ΑΡΧΙΣΕ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΟΝ «ΛΑΪΟ» Η ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ ΜΑΝΙΑ ΚΑΡΠΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΥΓΕΝΕΣ ΑΥΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ, ΠΟΥ Η «ΑΡΙΣΤΕΡΗ» Ή «ΜΑΥΡΗ» ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΤΙΜΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΙΜΩΣΗ ΤΟΥ «ΧΡΥΣΙΠ-ΠΟΥ». Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ – ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ – ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ «ΑΤΙΜΩΣΗ» ΚΑΙ «ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ», ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ή «ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ», ΓΙΟΥ ΤΟΥ «ΠΕΛΟΠΑ», ΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΝΑ ΚΛΕΨΟΥΝ.

ΓΙ΄ΑΥΤΟ Ο «ΛΑΪΟΣ» Ή ΜΑΥΡΟ-ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΠΙΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΣΥΠΟΣΤΑΤΗ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ, ΤΗΣ ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΓΝΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΩΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΕΛΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΩΘΗΣΕΩΣ. ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ ΝΑ ΕΛΚΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΚΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΖΩΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ. ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΩΘΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΨΥΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ.

...H «ΙΟΚΑΣΤΗ» ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ «ΚΑΣΤΑ» ΑΠΟ «ΙΟΥΣ» (ΙΟ-ΚΑΣΤΗ), ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΤΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΓΟΝΟ ΠΟΡΕΙΑ. ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤΙ Ο ΙΟΚΑΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ: ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΑΕΡΑΣ ΜΙΑΣ «ΚΑΣΤΑΣ» ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΤΟΝ «ΙΟ». Η ΔΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΟΣ ΥΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ.

...ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΦΥΣΙΚΟ, ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΟ, ΝΟΗΤΙΚΟ - ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΟΣΗΡΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΟ-ΓΟΝΟ ΚΑΣΤΑ (ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ) ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΜΙΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

...ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ, ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ.

Ο «ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ» ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ - ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙ Η ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΜΑΣ «ΠΑΣΙΦΑΗ» - ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΜΑΣ... ΓΙΑΤΙ Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΣ: ΟΤΑΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΚΡΑ.

...Η ΣΦΙΓΓΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΦΩΡΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Ο ΗΘΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΩΘΗΣΕΩΣ.

...Ο ΧΡΗΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΪΟ ΕΠΕΣΗΜΑΙΝΕ ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ:

«ΛΑΪΕ ΛΑΒΔΑΚΙΔΗ, ΠΑΙΔΩΝ ΓΕΝΟΣ ΟΛΒΙΟΝ ΑΙΤΕΙΣ. ΔΩΣΩ ΤΟΙ ΦΙΛΟΝ ΥΙΟΝ. ΑΤΑΡ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΝ ΕΣΤΙΝ ΣΟΥ ΠΑΙΔΟΣ ΧΕΙΡΕΣΙ ΛΙΠΕΙΝ ΦΑΟΣ...»

ΕΣΗΜΑΙΝΕ ΔΗΛΑΔΗ ΠΩΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΙΛΟΤΗΤΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ Ο ΛΑΪΟΣ ΠΡΟΣ ΕΣΕΝΑ ΚΙ ΕΣΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΪΟ, ΘΑ ΦΟΝΕΥΟΤΑΝ Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΕΑΥΤΟΣ ΤΟΥ.

ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ: ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙ ΑΠΕΡΡΙΨΕ Ο ΛΑΪΟΣ;

ΘΗΣΕΑΣ: ΒΕΒΑΙΩΣ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ! ΓΙΑΤΙ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΛΟΞΙΑΚΑ. ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΚΛΑΜΒΑΝΕΙ «ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΤΙΣ ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ, ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΛΑ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ... ΓΙ ΄ΑΥΤΟ Ο ΛΑΪΟΣ, ΟΤΑΝ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ, ΔΙΕΠΡΑΞΕ ΠΡΩΤΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ.

Ο ΧΡΗΣΜΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΗΜΑΙΝΕ: ΛΑΪΕ ΛΑΒΔΑΚΙΔΗ, ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΦΙΛΟΝ ΥΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΙΟ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΕΠΡΑΞΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΓΙΟ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΘΑ ΒΙΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑ - ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ - ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗΝ ΑΓΝΗ ΦΙΛΟΤΗΤΑ.

ΑΛΛΑ Ο ΛΑΪΟΣ - ΚΑΘ΄Ο ΛΑΑΣ Ή ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ - ΠΗΡΕ «KATA ΓΡΑΜΜΑ» ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΧΡΗΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΗ ΣΕ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. ΚΑΙ ΤΟΤΕ, ΤΑ ΠΑΤΡΟ-ΥΪΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΤΕΥΕ, ΘΑ ΣΚΟΤΩΝΑΝ ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.

...OΠΟΤΕ, «ΛΑΪΟΣ ΛΑΒΔΑΚΙΔΗΣ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ: ΑΠΟΛΙΘΩΤΗΣ ΤΩΝ «ΛΑΜΒΔΑΚΙΔΕΙΩΝ» ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ «ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ» ΤΗΝ ΕΡΩΤΙΚΗ Ή ΠΤ-ΕΡΩΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ «ΧΡΥΣΟΥ ΙΠΠΟΥ» Ή ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΝΕΚΡΩΝΕΙ.

ΓΙΑΤΙ Ο «ΧΡΥΣΟΣ ΙΠΠΟΣ» (ΚΑΙ «ΙΠ-ΠΟΣ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΕΧΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΟΔΑΣ) ΣΤΗΝ ΜΗ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΠΤ-ΕΡΩΤΗ Ή «ΕΡΩΤΙΚΗ» ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ-ΑΠΑΝΤΑ, ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΩΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ή ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ - ΑΙΘΕΡΙΚΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑ.

ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ: ΟΠΟΤΕ, Η «ΙΟ-Κ-ΑΣΤΗ» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ, ΘΗΣΕΑ, ΤΗΝ ΚΕΝΗ ΩΡΑΙΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ή ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΕ ΟΝΟΜΑΖΟΤΑΝ «ΚΑΛΗ ΕΠΙΚΑΣΤΗ».

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΦΡΟΝΕΙ ΟΤΙ ΚΥΒΕΡΝΑ Η ΤΥΧΗ. ΑΥΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ- ΔΗΜΟΣΙΑ - ΟΤΙ «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΥΔΕΝΟΣ ΣΑΦΗΣ». ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ «ΠΟΛΛΟΙ ΒΡΟΤΟΙ ΣΥΝΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ». ΑΥΤΗ, ΤΕΛΟΣ, Η ΚΕΝΗ ΩΡΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΜΙΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ «ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ». ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΑΠΟΚΟΠΤΕΙ ΤΟΝ ΟΜΦΑΛΙΟ ΛΩΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ, ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΝΙΓΗΡΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΘΝΗΣΚΟΥΣΑ ΠΛΕΟΝ «Θ-ΗΒΑ».

ΟΠΟΤΕ, «ΟΙΔΙ-ΠΟΥΣ», ΘΗΣΕΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ: ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΡΑΔΥΠΟΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ.

-ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΗΡΞΕ ΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΠΟ-ΛΙΘΩΤΗ ΛΑΪΟΥ «ΛΑΒΔΑΚΙΔΗ». ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΝΤΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΔΜΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

-ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ, ΕΝΩ «ΣΚΟΤΩΣΕ» ΤΟΝ ΑΠΟΛΙΘΩΤΗ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ, ΣΥΖΕΥΧΘΗΚΕ ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΤΗΝ ΚΕΝΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΩΡΑΙΑ ΚΕΝΟΛΟΓΙΑ.

-ΓΕΝΝΗΣΕ ΕΤΣΙ «ΑΤΛΗΤΟΝ ΓΕΝΟΣ». ΔΗΛΑΔΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΑΛΛΗΛΟΑΝΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΘΑΝΑΣΙΜΑ Ή, ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΑΥΤΟ-ΑΝΑΛΩΝΟΝΤΑΙ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΘΩΣΗΣ.

ΘΗΣΕΑΣ: ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΣΩΤΕΡΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ ΠΩΣ «ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ».

H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ:
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΑ ΜΙΑΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΞΑΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΑΠ΄ΑΥΤΗΝ ΚΑΘΕ ΙΧΝΟΣ, ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ."

ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ:

ΕΝΩΔΩΝ - "ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΟ ΘΗΣΕΑ", ΑΘΗΝΑ 1990.


ΠΗΓΗ: ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝ


12 Φεβρουαρίου 2008

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ -Ύμνος εις Δία

Από το Περιοδικό "Ρομφαία", αναδημοσιεύουμε τον Ύμνο του Κλεάνθους στον Δία. Ο ύμνος αυτός -έργο φιλοσόφου- αποτελεί ένα πραγματικό δοκίμιο πάνω στον Δία και τις ιδιότητές του. Δημοσιεύεται το αρχικό κείμενο αποκατεστημένο, και η απόδοσή του. Επιμέλεια και σύγχρονη απόδοση: Γιώργος Λαθύρης.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

Ύμνος εις Δία


Κύδιστε αθανάτων πολυώνυμε παγκρατές αίεί, Ενδοξώτατε των Αθανάτων, πολυώνυμε Ζευ, εσαεί Παντοδύναμε,
Ζευ, φύσεως αρχηγέ, νόμου μέτα πάντα κυβερνών, αρχηγέ της Φύσεως, Συ πού τα πάντα κυβερνάς σύμφωνα με τον Νόμο,
χαίρε· Σέ γαρ πάντεσσι θέμις θνητοίσι προσαυδάν. χαίρε- διότι είναι θεμιτό σε όλους τους θνητούς να σού απευθύνουν ύμνους.
Εκ Σού γαρ γένος εσμέν, ήχου μίμημα λαχόντες Από Σε αληθώς γεννηθήκαμε και μόνοι εμείς μεταξύ όλων των θνητών όντων πού ζουν
μούνοι, όσα ζώει τε και έρπει θνήτ' έπι γαίαν. και κινούνται επί Γης, λάβαμε το χάρισμα να μιμούμαστε τον ήχο τού λόγου Σου.
Σού τε καθυμνήσω και σον κράτος αιέν αείσω. Θα σε υμνήσω λοιπόν και δεν θα πάψω διαρκώς να υμνώ την κυρίαρχη δύναμη Σου.
Σοί δη πας όδε κόσμος, έλισσόμενος περί γαίαν Σε Σένα πράγματι υπακούει όλος ό ελισσόμενος περί την Γαίαν Κόσμος και βαδίζει
πείθεται, ή κεν άγης, και εκών υπό σείο κρατείται. όπου Εσύ τον οδηγείς, και με την θέληση του αφήνεται να κυβερνάται από Εσέ.
Τοίον έχεις υποεργόν ανικήτοις ενί χερσίν Έχεις τέτοιο αποτελεσματικό μέσο στα ανίκητα χέρια Σου
αμφήκη, πυρόεντα, αεί ζώοντα κεραυνόν. τον αμφίστομο, πύρινο, τον παντοτινά ζώντα κεραυνό.
Του γαρ υπό πληγής φύσεως πάντ' έργα <τελείται> Διότι τα πάντα στη Φύση συντελούνται από την δική σου δόνηση,
ώ συ κατευθύνεις κοινόν λόγον, ός δια πάντων καθώς μέσω αυτού κατευθύνεις τον κοινό Λόγο, ό όποιος κυκλοφορεί
φοιτάι, μιγνύμενος μεγάλοις μικροίς τε φάεσσιν μες απ' όλα, αναμιγνυόμενος τόσο με τα μεγάλα όσο και με τα μικρά φώτα
ώ συ τόσος γεγαώς ύπατος βασιλεύς δια παντός. Εσύ είσαι ό ύπατος βασιλεύς τού Παντός.
Ουδέ τι γίγνεται έργον επί χθονί σου δίχα, δαίμον, Κανένα έργο δεν επιτελείται επί της Γης χωρίς Εσέ, ώ Δημιουργέ,
ούτε κατ' αιθέριον θείον πόλον, ούτ' ένι πόντω ούτε ψηλά στο αιθέριο θείο στερέωμα, ούτε στη θάλασσα,
πλην οπόσα ρέζουσι κακά σφετέρησιν ανοίαις. πλην εκείνων των κακών πού πράττουν ορισμένοι μες στην ανοησία τους.
Αλλά Συ και τα περισσά επίστασαι άρτια θείναι Αλλά Συ γνωρίζεις πώς να κάνεις άρτια τα περιττά και να επιβάλλεις
και κοσμείν τα άκοσμα, και ου φίλα σοι φίλα εστίν. την τάξη όπου επικράτησε ή αταξία, αποκαθιστώντας την φιλότητα παντού.
Ωδε γαρ εις εν πάντα συνήρμοκας εσθλά κακοίσιν, Διότι πράγματι συνήρμοσες όλα τα καλά μαζί με τα κακά σε μια αρμονική ενότητα,
ώσθ' ένα γίγνεσθαι πάντων λόγον αιέν εόντα, με τέτοιον τρόπο ώστε να διαμορφώνεται μία και μόνη αιώνια λογική σε όλα τα όντα,
όν φεύγοντες εώσιν όσοι θνητών κακοί είσίν, την οποία προσπαθούν ν' αποφύγουν όσοι από τους θνητούς είναι κακοί,
δύσμοροι, οί τ' αγαθών μεν αεί κτήσιν ποθέοντες κι επιθυμούν διαρκώς, οι κακόμοιροι, την απόκτηση υλικών αγαθών,
ούτ' εσορώσι θεού κοινόν νόμον, ούτε κλύουσιν, χωρίς να βλέπουν ούτε να ακούν τον κοινό θείο Νόμο, ενώ αν υπάκουαν
ώ κεν πειθόμενοι σύν νώ βίον εσθλόν έχοιεν. με κατανόηση σε αυτόν τον Νόμο, θα είχαν ευτυχισμένη ζωή.
Αύτοι δ' αύθ' ορμώσιν άνοι κακόν άλλος επ' άλλο, Άλλα αυτοί ορμούν, χωρίς να βλέπουν καλό, από το ένα κακό στο άλλο· άλλοι
οι μεν περί δόξης σπουδήν δυσέριστον έχοντες, επιδίδονται με σπουδή ν' αποκτήσουν δόξα, οδηγούμενοι σε λυπηρές έριδες,
οι δ' επί κερδοσύνας τετραμμένοι ουδενί κόσμω άλλοι επιδίδονται πέρα από κάθε μέτρο στο κυνήγι του κέρδους,
άλλοι δ' εις άνεσιν και σώματος ηδέα έργα άλλοι αφοσιώνονται στην άνεση και τις ηδονές του σώματος, και άλλοι,
<αλλά κακοίς επέκυρσαν>, επ' άλλοτε δ' άλλα φέρονται, τέλος, άγονται και φέρονται σε παντοειδή πράγματα, αποκτώντας
σπεύδοντες μάλα πάμπαν εναντία τώνδε γενέσθαι. στο τέλος ακριβώς το αντίθετο από εκείνο που επιζητούσαν με πάθος.
Αλλά Ζεύ, πάνδωρε, κελαινεφές αρχικέραυνε, Άλλα, Ζευ, Συ ό παρέχων κάθε δώρο, δυσθεώρητε, άρχοντα του κεραυνού,
ανθρώπους <μέν> ρύου απειροσύνης από λυγρής σώσε τους ανθρώπους από την θλιβερή άγνοια τους, διώξε την μακρυά
ήν Σύ, Πάτερ, σκέδασον ψυχής άπο, δός δε κυρήσαι από την ψυχή τους, ω Πάτερ, και κάνε να κυριαρχήσει μέσα του
γνώμης, ή πίσυνος Σύ δίκης μέτα πάντα κυβερνάς ή απόφαση ν' ακολουθήσουν την Οδό πού Εσύ με δικαιοσύνη κυβερνάς,
όφρ' αν τιμηθέντες αμειβώμεσθά Σε τιμή, έτσι ώστε όταν εμείς αξιωθούμε τα δώρα Σου, να σού αποδώσουμε τις πρέπουσες
υμνούντες τά Σά έργα διηνεκές, ως επέοικεν τιμές, υμνώντας στο διηνεκές τα έργα σου, όπως επιβάλλεται στους θνητούς,
θνητών εόντ', επεί ούτε βροτοίς γέρας άλλο τι μείζον επειδή δεν υπάρχει ανώτερη τιμή στο σύμπαν ούτε για τους ανθρώπους
ούτε θεοίς, ή κοινόν αεί νόμον έν δίκη υμνείν.- ούτε για τους θεούς από το να υμνούν εν δικαιοσύνη τον αιώνιο κοινό Νόμο.-

Σύγχρονη απόδοση: Γιώργος Λαθύρης


* Κλεάνθης: Στωικός Φιλόσοφος του 4ου - 3ου π.α.χ.χ. αιώνα, μαθητής και διάδοχος του Ζήνωνος. Τον Ύμνο διασώζει ό Ιωάννης Στοβαίος στο Ανθολόγιον. Εδώ δημοσιεύεται πλήρως αποκατεστημένος.

ΠΗΓΗ: 12830