ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΕΠΙ-ΣΚΕΨΕΙΣ:

23 Ιανουαρίου 2009

ΝΑΟΣ ΑΓΡΟΤΕΡΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Προς τον
Πρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κύριον Κ. Παπούλια

Προεδρικό Μέγαρο
Β. Γεωργίου Β΄ 2
Αθήνα Τ.Κ. 100.28

Αθήνα 19.1.2009

ΘΕΜΑ: ΝΑΟΣ ΑΓΡΟΤΕΡΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Απευθυνόμαστε σε εσάς ως τον ανώτατο πολιτειακό παράγοντα της χώρας προκειμένου να σας καταγγείλουμε την επαπειλούμενη καταστροφή ενός σημαντικού αρχαιολογικού χώρου των Αθηνών που επιχειρείται με μία σαφή και μεθοδευμένη απόπειρα καταστρατηγήσεως του άρθρου 24 του Ελληνικού Συντάγματος αλλά και του Αρχ. Νόμου 3028 /2002 αρθ. 2γ. και επ. από ιδιωτικά συμφέροντα συνδυαζόμενα με πράξεις και παραλείψεις πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων του Ελληνικού Κράτους.

Όπως γνωρίζετε, στην αριστερή όχθη του Ιλισού ευρίσκεται ο Αρχαιολογικός Χώρος (ΦΕΚ 94 ΤΒ 27.2.1960) του Ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδος, το σημαντικότερο διασωθέν σήμερα τοπόσημο του αρχαίου παριλισίου τοπίου που περιβάλλεται από τις οδούς Αρδηττού - Κούτουλα - Θωμοπούλου - Κεφάλου.

Πρόκειται για σημαντικότατο Μνημείο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η ιστορική σημασία του Μνημείου είναι τεράστια διότι εκεί εορτάζετο κάθε χρόνο κατά την αρχαιότητα η νίκη των Αθηναίων στον Μαραθώνα. Η νίκη δηλαδή που σταμάτησε την πρώτη απόπειρα του ασιατικού βαρβαρισμού να εξαπλωθεί στην Ευρώπη.

Η πανανθρώπινη πολιτιστική αξία του Μνημείου είναι επίσης σημαντικότατη και απολύτως επίκαιρη, διότι εκεί ετελούντο ως γνωστόν τα «Μικρά ή εν Αγραις Μυστήρια» ως πρώτη βαθμίδα των Ελευσινίων. Ενώ όμως από τα Ελευσίνια απεκλείοντο οι βάρβαροι δηλ. «οι μη την φωνήν, την ψυχήν, Έλληνας είναι» η Αθήνα με το πνεύμα πραότητος, φιλοξενίας και ανθρωπισμού που την διέκρινε επέτρεπε στα εν Αγραις Μυστήρια να γίνονται δεκτοί Ελληνες και Ξένοι, Ανδρες και Γυναίκες, Ελεύθεροι και Δούλοι ( Δημοσθ. «Κατά Νεαίρας») δηλ. άνθρωποι ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου ή κοινωνικής τάξεως. Διατυπώθηκαν δηλαδή εκεί για πρώτη φορά παγκοσμίως οι αξίες που αποκαλούνται σήμερα «ανθρώπινα δικαιώματα» και «αντιρρατσισμός» οι οποίες έχουν ενσωματωθεί τόσο στο Ελληνικό Σύνταγμα όσο και στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και την οποία έχει επικυρώσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο από το 2005.

Ο χώρος είναι μνημειακά υπαρκτός, έστω και αν σήμερα σώζονται μόνο τα θεμέλια και ο αναλημματικός τοίχος. Λεπτομερή σχέδια του Ναού ( έργο του Καλλικράτη) έχουν αποτυπωθεί, προ της κατεδαφίσεώς του από τους τούρκους, από τους αρχιτέκτονες J. Stewart, και Ν. Revett, το 1751. Ι. Τραυλό το 1946. Επίσης έχουν αναφερθεί σε αυτόν, λόγω της σπουδαιότητός του, αρχαιολόγοι μεγάλου κύρους όπως οι Doerpfeld, Dismor, Kerenyi, Ορλάνδος, Σκιάς και Σβορώνος. Μέλη του Ναού σώζονται σε διάφορα Μουσεία ( Αρχ. Αθηνών, Βενετίας, Βερολίνου) πρόσφατα δε κατά την μερική κατεδάφιση-ανασκαφή μικρού μέρους των παλαιών οικιών του χώρου κατόπιν της υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1Φ3/884/3/4359/31.10.2005 Υ.Α. εντοπίστηκε και περισυνελέγη αρχαίο αρχιτεκτονικό υλικό το οποίο φυλάσσεται στις αποθήκες της Γ΄ΕΠΚΑ.

Λόγω της σπουδαιότητος του χώρου, το ΚΑΣ έχει γνωμοδοτήσει από το 1964 έως το 2003 επτά φορές υπέρ της απαλλοτριώσεως και αναδείξεώς του. Η κοινή υπουργική απόφαση (ΥΠΠΟ και ΥΠΕΘΟ) του 1995 (ΦΕΚ 431/22.7.1995) περί απαλλοτριώσεως ουδέποτε υλοποιήθηκε. Η τελευταία γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (40/19.10.2005 θέμα 5ον) και η σχετική Υ.Α (ως άνω) προέβλεπε την καθαίρεση όλων των κτισμάτων του χώρου με δαπάνες του ΥΠΠΟ και υπό την επίβλεψη της Γ΄ΕΠΚΑ και αφού «περισυλλεγή το εντοιχισμένο υλικό στα υπό καθαίρεση ακίνητα» το θέμα να επανέλθει στό ΚΑΣ. Για προφανείς λόγους η ανασκαφή σταμάτησε λίγες ημέρες μετά την έναρξή της (12.12.06) έκπληκτοι δε πληροφορηθήκαμε πρόσφατα από δημοσιεύματα του τύπου ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ παραβαίνοντας τον Ν 3028/2002 αρθ. 6 παρ. 10 και παρακάμπτοντας εν επιγνώσει του την ως άνω Υ.Α του ΥΠΠΟ περί ανασκαφικής έρευνας με φροντίδα, επίβλεψη και δαπάνες του, έδωσε την 23.12.2008 (!!) έγκριση κατεδαφίσεως σε κατασκευαστική εταιρεία που εμφανίστηκε όψιμα (κατά παράβαση του Ν 3028/2002 αρθ.7 παρ.1 και 2 περί πραγμάτων εκτός συναλλαγής) ως ιδιοκτήτης του αρχαιολογικού χώρου (!)

Αντί λοιπόν ο χώρος να αναδειχθεί σε πανευρωπαϊκό προσκύνημα για τους ιστορικούς και πολιτιστικούς λόγους που προαναφέραμε ευρίσκεται Ελληνικό Υπουργείο (ΥΠΕΧΩΔΕ) να περιφρονεί απόφαση άλλου (ΥΠΠΟ) καθιστάμενο έτσι συνένοχο και ταυτιζόμενο με τις μεθοδεύσεις ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων που σκοπό έχουν την καταστροφή της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνικού Λαού!

Κύριε Πρόεδρε, τα ανωτέρω αποτελούν ανησυχητικά σημεία αλαζονείας της εξουσίας και παντελούς ελλείψεως σεβασμού της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδος μας, τυχόν δε υλοποίηση των σχεδίων καταστροφής του Μνημείου είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει νέο διεθνή διασυρμό της Χώρας. Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα πολιτισμού, σας παρακαλούμε να παρέμβετε με το προσωπικό σας κύρος αλλά και με το κύρος του αξιώματός σας για την σωτηρία του Μνημείου.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Σωκράτης Χριστοδουλαρής

Ιωάννης Στεργίου

Υ.Γ.: Το ΕΑΡ παρακολουθεί προσεκτικά το σημαντικό αυτό θέμα σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού του και έχει εγγράφως δηλώσει παράσταση ( ΑΠ. ΥΠΠΟ/ΚΑΣ 321/6.3.07) σε κάθε Συνεδρίαση του ΚΑΣ σχετική με αυτό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κύριον Κων. Καραμανλή

Μέγαρο Μαξίμου
Ηρώδου Αττικού 19
Αθήνα 106.74

ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Κύριον Γ. Σουφλιά

Αμαλιάδος 17
Αθήνα 115.23

ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Κύριον Α. Σαμαρά

Μπουμπουλίνας 22
Αθήνα 106.82

ΠΗΓΗ: ΕΑΡ